Zde se nacházíte: / Dodací a platební podmínky

Dodací a platební podmínky

Platební podmínky

V elektronickém obchodě ALMIDAX jsou uváděny ceny bez DPH. Na všechno zboží je uplatněno 21 % DPH. Při objednávce zboží nad 3 000 Kč bez DPH je doprava po celé České republice hrazena dodavatelem. Pokud objednávka zboží je nižší jak 3 000 Kč bez DPH, náklady na dopravu jsou účtovány objednateli dle zadaných podmínek při objednávce. Kupní cenu za objednané zboží je možno, dle volby kupujícího uhradit, hotově, dobírkou nebo bezhotovostním převodem předem na základě zálohové (proforma) faktury, kterou vystaví prodávající dle zadaných podmínek při objednávce

 

Dodací podmínky

Doprava zboží je zajištěna závozem dodavatele nebo přepravní službou, kterou si vyberete při zadání objednávky. U zboží, které máme k dizpozici na skladě, je zboží k dodání do dvou pracovních dnů. Pokud není zboží skladem,  je toto zboží k dodání maximálně do čtrnácti dnů od potvrzení objednávky dodavatelem.  Pokud není ve smyslu předchozí věty či smluvními stranami stanoven termín dodání zboží, platí v tomto případě všeobecné dodací lhůty dodavatele. Před dodáním zboží bude objednatel vždy kontaktován dodavatelem a bude mu sdělen konkrétní termín dodání zboží dle podmínek výše uvedených. Pokud objednatel nemá zájem na sděleném termínu dodání zboží, je povinen tuto skutečnost oznámit dodavateli nejpozději následující pracovní den. V případě, že nebude nový termín dodání do 10 dnů od jeho sdělení ze strany objednatele výslovně akceptován, může dodavatel od smlouvy odstoupit bez sankcí pro obě strany. Okamžikem doručení oznámení dodavatele o nezájmu o dodání zboží v uvedeném termínu se ruší objednávka od počátku, bez jakýchkoliv sankcí či jiných závazků pro dodavatele i objednatele.